Anastasija Ržnatpvićž je do nednvop imala mnogborjne nastupe i m,nogborojne zalazane interviju u kojim abi ona trebala da jkaćže istikn u o svmeu što misli i zna u vezi Slobodana  Radampvića tze na koji način bi najbolje biuko da gfa s eona riješi i da olujči šta se desiolo.

Ansatasioja Ražnatpvuić je nedanvop  odlučila da će da živi sama i da joj nije nk potreban osim njeno momka koji je od nedavno počeo sa njima da živi i to je nu itelalp pb radovalo je rjre maštala o tome da  joj se de.

islo.

 

Onas e sad aposvetila sovjoj karijeru da je izgradi an praiv način i da snimi brjne pjesme sa kojima će i sama da bud ezadovoljna kako i na koji način ih je najbokje uraduila i odrasdila.

Kda malo bolje pogledate u vrlom kratkom periodu ona  je uspjela dosta tpog ada ostavri i da kupi i sretna je naranvo zbog sveg at

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here