Nikola Rokvić je odlučio da će se baš posvetiti svojoj pororici i djeci i da će da sve da od sebe  kako bi oni bili sretni  zadovlkni i imali sve ono pšto im je potrebno za to.

Naime Marinko Rokvić nije pozban na crkveno vjenčanje Nikole Rokvića koje će biti uskoro i on nije pozvano svog oca s obzirom na tol koliko je ljut na njega kako je saznao da je on varao nejgovu majlku i šta je sve njoj radio dok je bio sa njom.

To su stvari koje s ene mogu tek tako lahko oprostiti i zaboraviti i da je sve ovo on uradio njegovoj majci koja im je svima bila najveća podrška i davala im najveću ppdršđku i snagu u životu.

Nikola Rokvić je nedavno bio gost u jednoj emisiji u kojoj je bio i njegov otac koji je sa njim komunicirao samo zato što je mroao i šta su ga pitali za njega i ništa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here