Novosti

Napokon počelo pao Šengen-NOVA PRAVILA ZA BALKANCE-Ulazak u EU samo zbog ?

Navođenjem novog zajedničkog elektronskog sistema ubrzat će se provjere sa spoljnim granicama. On će postati operativan 2020 godine.

Sistem će se primjenjivati za putnike kojima treba viza kako bi ušli u Šengen. Pa i za one kojima viza nije potrebna.

Podaci će se čuvati u periodu od tri godne, a oni koji prekorače dopušteni boravak koji je pet godine neće moći koristiti podatke za prevenciju.

Istraga terorističkog napada i drugih kriminalnih djela će naravno biti dopuštena ali samo GRANIČNIM VLASTIMA. Ti podaci će se čuvati u periodu od 3 godine, a oni koje taj rok preskoče do pet godina.

Bugarska i Rumunija mogu učestvovati u ESS-u.

Potrebno je da putnici iz trećih zemalja imaju uključeno ime i prezime, svoju ličnu fotografiju i otak prstiju, te mjesto ulaska i izlaska. Isto tako i dobijanje ulaska u šengenski prostor.

Comment here