Novosti

Vazduh opasan po život. Umire 6.000 ljudi svake godine !

Ministarstvo za zaštitu životne sredine, formiralo radnu grupu koja se bavi velikim smanjenjem aerozagađenja.

U Srbiji svake godine prosječno ime 6.000 ljudi od zagađenja zraka. Taj kvalitet zraka uopšte nije zadovoljavajući. Jedan od najvećih zagađivača su rudnici i termo-elektrane na ugalj.
Zadatak radne grupe imaju da identifikuju mjesta koja su ugrožena zagađenošću.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.

Tu veoma važnu ulogu imaju lokalne samouprave i zbog toga će da pomogne u gašenju kotlarnica i povezivanju na gradske toplovode.

Tu će morati da vode računa o automobilima koje voze. O tome kako se obavljaju tehnički pregledi itd..

Sve više ljudi na svijetu nestaju zbog čestica koje su opasne po život. Ljudi nestaju a stanje se ne mijenja !

Comment here