Da li postoji život posle smrti? Dokazi koji pružaju odgovor na ovo pitanje su veoma jednostavni i očigledni, samo ih je teško uočiti prvi put. Ovaj tekst daje jasan odgovor na pitanje koje ‘kopka’ svakog radoznalog čoveka. Dokazi za život posle smrti su polazna tačka na putu ka otkrivanju potpune istine o našem životu i svetu u kome živimo.

Besmrtnost: “Nemoguće je biti svestan svoje nesvesti.”

Ne možete biti svesni svoje nesvesti, iz svoje perspektive. Možete biti manje svesni, kao
npr. kada spavate, ali nikad potpuno nesvesni (mrtvi), jer bi tada za Vas vreme stajalo u
mestu. Bilioni godina bi prolazili, a Vi to ne biste znali.

Kako biste znali da ste mrtvi? Nije moguće biti svestan o bilo kakvim prazninama u
životu; život sa Vaše tačke gledišta je konstantan i beskonačan.

Rađanje i smrt su sa Vaše tačke gledišta jedan neprekidan događaj.

Umrećete fizički, ali ćete biti rodjeni u novom telu. Rađanje se događa, inače Vi ne biste bili
ovde sada. Rođeni ste u ovaj život. To je ono što znamo da se događa. Nema dokaza da
se bilo šta drugo događa. Tačno ili netačno?

Teorija “jednom se živi”: Mnogi ljudi kažu da ne veruju u reinkarnaciju; veruju da kada
umrete, mrtvi ste. Šta je sa ribama, rakovima, konjima, medvedima, mušicama? Ljudi koji
tvrde da se samo jednom živi, tvrde da neke duše prožive samo jedan život kao crv i to je
sve za čitavu večnost.

Drugi veruju da nam svima sudi Bog kada umremo. Da li i crvu sudi Bog?

Mnogi ljudi misle da su ljudska bića jedine svesne životinje. A pas ili mačka nisu svesni?
Gde povući liniju? Da li su ptice svesne? Istina je da je su sve životinje svesne i žive, baš
kao i mi. Jedina stvar koja nas razlikuje od ostalih životinja je mozak koji može da misli i
rezonuje na dovoljno visokom nivou da nauči istinu o životu i oni koji je nauče će se uzdići
iznad životinja.

Vreme je da vidimo i prihvatimo istinu koju podržavaju dokazi.

Vi ste besmrtni ; nemoguće je da to niste, jer ne možete biti svesni svoje nesvesti. Ova
jedna rečenica dokazuje to. To je isto kao i ove rečenice : nemoguće je da postoje svetlost i
tama u isto vreme, ne možeš sačuvati tortu i pojesti je. To su proste ali sigurne činjenice.
Rečenica “Nije moguće biti svestan svoje nesvesti” je prosta i sigurna činjenica.

“Energija se ne može stvoriti ili uništiti ; može samo da promeni oblik.”

Albert Ajnštajn


Kao i energija, svest ne može biti stvorena niti uništena.

Ovo otkriće će Vam promeniti zivot.

Život posle smrti: Ako želite da znate šta se desi kada umrete, samo pogledajte svoj život.
Ovo se desi kada umrete. Ovo je život posle Vaše smrti u prethodnom životu.

Ovo je život posle smrti!

Vratili ste se na svet iz prethodnog života, kao i svi ostali. Ljudi koji žive u ovoj generaciji
živeli su i u prethodnim generacijama.

Mi smo svi čovečanstvo, čitavo čovečanstvo.

Sada smo svi tu: Svi ljudi koji su živeli i umrli u prošlosti ponovo su se rodili i pridružili se
čovečanstvu. Gotovo svako ljudsko biće koje je ikada živelo na Zemlji je i sada živo ili će se
roditi u sledećoj generaciji. Vi ste možda bili Džordž Vašington, Kolumbo ili Hitler; neko je
morao da bude. Njihov duh je ponovo živ, kao i svi ostali koju su živeli u prošlosti i nisu
naučili istinu. Samo su u drugim telima i umovima koji nisu ni nalik onima iz prošlih života.
Svi su ponovo tu ili će uskoro biti. Taj prosjak koji Vas je zamolio za sitniš je možda bio
Džordž Vašington.

Bez sećanja na prošle živote: Nemamo sećanja na prošle živote jer je memorija biohemijski
deo mozga i naše memorije umiru kada umre naš mozak/um.

Počeli smo da verujemo da smo mi naš um. Ova laž daje umu kontrolu nad nama.

Mi ne možemo biti naš um, jer naš um nestaje pri smrti, a mi nastavljamo. Mi ne umiremo,
jer smo besmrtni, a naš um i mozak nisu. Naš um je biohemijski i bioelektrični deo našeg
tela. On postoji u mozgu i biva uništen kad i ostatak našeg tela pri smrti, kao što se
kompjuterski podaci unište kada se uništi hard-disk. Um može biti uništen i pre smrti,
povredama i bolestima, kao što su Alchajmer i neke mentalne bolesti.

Možemo biti sigurni da mi nismo naš um, jer kada bi um nestao, mi bismo i dalje bili ovde.
Mi bismo i dalje bili svesni života, zapravo bili bismo više svesni, potpuno svestni. Um nam
ne daje život; mi dajemo život njemu.

Život posle smrti: Zašto ljudi izgleda više brinu o budućnosti ljudske rase nego o ličnoj
budućnosti? Zašto su ljudi spremni da se žrtvuju za budućnost čovečanstva? Vojnici žrtvuju
svoj život za bolju budućnost; zašto to čine? Zašto losos pliva uzvodno i daje život za svoje
potomstvo? Zašto većina životinja rizikuje svoj život kako bi spasila svoje mlade? To nije
samo ljubav.

rodjenje-zivot-posle-smrti

Najmoćniji instinkt je preživljavanje tj. samoočuvanje, pa zašto onda često stavljamo
preživljavanje i blagostanje svojih potomaka ispred sopstvenog? To je zato što podsvesno
znamo da ćemo mi biti svoji potomci.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here